Solna Modellsportklubb


Solna MSK sysslar huvudsakligen med modellflyg i dess olika former. Vi har en bygglokal i Skytteholmsskolan i Solna, där vi brukar träffas måndagskvällar mellan ca 18.00 till 22.00.


Årsmöte

Årsmöte måndagen den 17:e juni 2024, kl 19:00
Plats: Klubblokalen i Skytteholmsskolans gymnastikbyggnad

Solna Modellsportklubb

Ankdammsg. 14

171 43  Solna